Forskningsstrategi for Neurologisk afdeling


Det er strategien for Neurologisk Forskningsenhed, at der aktivt udføres forskning inden for alle neurologiens områder, det vil sige cerebrovaskulære sygdomme, bevægeforstyrrelser og neurodegenerative sygdomme, immunbetingede sygdomme i CNS, epilepsi, hjernetumorer, hovedpine, imaging og neuromuskulære sygdomme. Det tilstræbes, at forskningen med hensyn til metode omfatter patientnær klinisk forskning og tillige også om muligt neuroepidemiologi og basalforskning gerne med et translationelt element. Forskningen kan med fordel understøtte de enkelte områders højt specialiserede funktioner, men forskningen skal også omfatte de almindelige neurologiske sygdomme og behandlinger, som vil have større samfundsmæssig betydning.


Den fælles Forskningsstrategi for Klinisk Institut og OUH har fokus på fem indsatsområder, som skal bidrage til at indfri vores fælles vision om at skabe fremtidens patientbehandling.


1. Forskning for og med patienter og pårørende

Vores ambition er aktivt at inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningsprocessen


2. Evidensbaseret medicin

Vores ambition er at være blandt de bedste i verden til at skabe, indtænke og implementere evidensbaseret medicin i forskning, uddannelse og behandling.


3. Excellent forskningssamarbejde

Vores ambition er at samarbejde på tværs af fag, universiteter, fakulteter på SDU, sygehuse, sektorer, regioner og landegrænser for at udføre excellent forskning, som kan bidrage til højeste kvalitet og sammenhæng i vores behandling.


4. Stærk forskningskultur

Vores ambition er at skabe rammer, der professionaliserer og understøtter vores forskning yderligere og skærper den måde, hvorpå vi synliggør vores resultater.


5. Attraktive karriereveje

Vores ambition er at være en attraktiv arbejdsplads med synlige og smidige karriereveje for alle forskere.