Medicinstuderende - hvad kan vi tilbyde dig?Neurologisk Afdeling tilbyder forløb i både forsker- og kliniksporet. 


I forskersporet tilstræber vi at udbrede vores passion for den neurologiske forskning til studerende, der har mod på at prøve kræfter som klinisk forsker. 

 

Derfor forventer vi, at du:

 • Har vilje og mod på, under vejledning, at varetage eget forskningsprojekt
 • Vil levere den indsats, der skal til, for at få dit projekt publiceret
 • Vil indgå som et aktivt medlem i holdet bag forskningsenheden

 

Det forpligter vi os til:

 • At sikre de rammer, der giver mulighed for en god forskerbasisuddannelse
 • At sikre dig vejledning og støtte, så dit projekt bliver gennemført og publiceret
 • At rådgive dig, så du efterfølgende vil kunne forfølge næste karrieretrin for at kunne blive forsker

 

Vores succeskriterie for dit ophold er at sikre, at du vælger at forfølge en forskerkarriere i dit professionelle virke som læge - og meget gerne inden for det neurologiske speciale.

 

Vi har en række idéer til valg af forskningsemne, men valg af endeligt forskningsspørgsmål anses for at være en del af din forskerbasisuddannelse.

 

Hvis ovenstående har vagt din interesse, er du velkommen til at kontakte forskningsenheden på ouh.ode.n.forskning@rsyd.dk.I kliniksporet på Neurologisk Afdeling er målet at klæde dig godt på til dit fremtidige virke.

Vi forventer, at du:

 

 • Brænder for det kliniske arbejde
 • Går op i egen uddannelse
 • Har lyst til at stifte bekendtskab med neurologi og klinisk arbejde i bredeste forstand
 • Vil levere den indsats der skal til for at få lavet en god specialeopgave, som potentielt vil kunne publiceres.

 

Vi forpligter os til:

 • At sikre rammer, så du får mulighed for at begynde læring inden for de forskellige kompetencer, som du vil skulle mestre, som den gode kliniker
 • At sikre, at du får stiftet bekendtskab med vores patienter i bredeste forstand (fx patienter med cerebrovaskulære sygdomme, demyeliniserende sygdomme, neuromuskulære sygdomme og epilepsi).
 • At sikre, at du får kendskab til en række af de invasive metoder, der anvendes inden for neurologien (fx lumbalpunktur og endevaskulær terapi).
 • At sikre dig råd og vejledning i forbindelse med specialeopgave, så du potentielt efterfølgende vil kunne få opgaven publiceret

 

Det kliniske ophold er planlagt efter en fast skabelon, der sikrer, at du får stiftet bekendtskab med mange forskellige patientkategorier og kliniske problemstillinger i løbet af dit ophold. Vi sigter dog mod at individualisere forløbet efter evt. konkrete ønsker og i et sådant omfang, at der er en rød tråd imellem klinik og specialeopgave.

 

Vores klare succeskriterie med opholdet er at sikre dig et så godt forløb, at du sidenhen vælger at forfølge en klinisk karriere - meget gerne inden for det neurologiske speciale.


Hvis ovenstående har vagt din interesse, er du velkommen til at kontakte forskningsenheden på ouh.ode.n.forskning@rsyd.dk