Neurofysiologi

v. Thomas KrøigårdKontaktoplysninger


Thomas.Kroigard@rsyd.dk


Twitter


Dansk:


Forskningen i klinisk neurofysiologi har dels til formål at optimere anvendelse af etablerede neurofysiologiske metoder og dels at afsøge mulighederne for anvendelse af nye eller kendte metoder til nye grupper af patienter. Den neurofysiologiske udredning af polyneuropati begrænses af en lav sensitivitet ved brug af almindelig nerveledningsundersøgelse. Dette har betydning for patientforløbet i form af mere omfattende udredningsprogrammer med henblik på at udelukke andre årsager til symptomerne og for mulighederne for at basere symptomlindrende behandling på en sikker diagnose. Det er derfor et fokusområde at øge undersøgelsernes sensitivitet, eksempelvis ved undersøgelse af distale nervesegmenter. Desuden afprøves nye metoder til undersøgelse af små nervefibre, eksempelvis ved korneal konfokal mikroskopi. Elektroencephalografi er en etableret metode ved udredning af epilepsi og reduceret bevidsthedsniveau. Det er dog velkendt at der også findes forandringer ved neurodegenerative sygdomme. Det undersøges om man kan bruge metoden til at identificere patienter med demens og om man kan skelne mellem forskellige undertyper af demens. I så fald kan man potentielt erstatte eller supplere tidskrævende skanning af hjernen.

 

 

English:


The purposes of clinical neurophysiology research are optimization of established methods and exploration of the potential new or existing methods in new patient groups. The low sensitivity of nerve conduction studies currently limits the neurophysiological work up of polyneuropathy. This has significant implications for patients due to unnecessary additional diagnostic work up to exclude other conditions and the lack of a definite diagnosis as the basis for symptomatic treatment. We focus on increasing diagnostic sensitivity e.g. by examining more distal nerve segments. Further, new methods for examining small nerve fibres, such as corneal confocal microscopy, are evaluated.

Electroencephalography is an established method in the evaluation of epilepsy and reduced level of consciousness. However, it has been known for some time that changes are seen in neurodegenerative diseases. The potential for identifying patients with dementia and for differentiating between dementia subtypes is being examined with the aim of supplementing or replacing time-consuming brain scans.