Ph.d. studerende - hvad kan vi tilbyde dig?Ved Neurologisk Forskningsenhed ønsker vi udbrede vores passion for neurologisk forskning. Derfor vil vi gerne støtte sundhedsfagligt personale, som har mod på at prøve kræfter med at skrive en Ph.d.

 

Vi forventer at du:

  • har vilje og mod på, under vejledning, at varetage eget forskningsprojekt
  • vil levere den indsats, der skal til, for at få resultaterne af dit projekt publiceret
  • forud for og under hele forløbet aktivt vil søge om ekstern finansiering af egne og enhedens projekter
  • vil indgå som aktivt medlem i holdet bag forskningsenheden.

 

Vi forpligter os til at:

  • sikre de rammer, der giver dig mulighed for et godt Ph.d. forløb
  • sikre dig vejledning og støtte, så dit forløb og dine projekter bliver gennemført og publiceret
  • give dig karriererådgivning, så du efterfølgende vil kunne forfølge næste karrieretrin for at kunne blive forsker.

 

Vore succeskriterier for dit ophold er at sikre, at du vælger at forfølge en forskerkarriere i dit professionelle virke – og så vidt muligt inden for det neurologiske speciale.

 

Vi har en række emner og ideer til valg af forskningsemne, men vi anser udfærdigelse af endeligt forskningsspørgsmål og protokol, som en del af din Ph.d.-uddannelse. Udfærdigelse af Ph.d. protokol udarbejdes i samarbejde med hoved- og medvejleder(e).

 

Emnevalg skal, som udgangspunkt, være i tråd med enhedens forskningsstrategi - dog fortsat med plads til nytænkning.


Er du interesseret i at gennemføre Ph.d.-uddannelse ved på Neurologisk Afdeling, kontakt: ouh.ode.n.forskning@rsyd.dk

 

Få mere inspiration ved at læse vores guide til forskerstuderende