Samarbejdspartnere - hvad kan vi tilbyde dig?Vi anser en multidisciplinær tilgang som en essentiel del af alle projekter, der gennemføres i afdelingen. Vi tilstræber derfor at inddrage eksterne samarbejdspartnere i videst muligt omfang.


På samme måde anser vi det som en del af vores forskningsforpligtelse at tilbyde sparring og samarbejde til forskningsprojekter med neurologisk relevans, der udgår fra andre enheder.

 

V har erfaring i at samarbejde med både andre forskningsenheder, afdelinger, institutter, hospitaler, private firmaer og organisationer, såvel nationale som internationale faglige selskaber.

 

Forespørgsler om forskningssamarbejde eller behov for supplerende oplysninger, kontakt: ouh.ode.n.forskning@rsyd.dk